DCP-9055CDN

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Смяна на контейнер за отпадъчен тонер (WT Box)

 

 • НЕ изхвърляйте контейнера за отпадъчен тонер в огън. Може да експлоадира.

 • Внимавайте да не разсипете тонер. НЕ вдишвайте тонер или не позволявайте да попадне в очите ви.

 • НЕ използвайте повторно контейнера за отпадъчен тонер.Сменете контейнера за отпадъчен тонер следвайки стъпките по-долу:


ЗАБЕЛЕЖКА: Илюстрациите показани по-долу са от представителен продукт и може да се различават от вашето Brother устройство.

 1. Проверете дали захранването на устройството е включено.

 2. Натиснете бутона за освобождаване и отворете предния капак.


  изображение


 3. Хванете зелената дръжка на блока на барабана. Издърпайте навън блока на барабана докато спре.  изображение


 4. Завъртете зеления заключващ лост (1) наляво от устройството обратно на часовниковата стрелка до позиция за освобождаване. Като дръжите барабана за зелените дръжки, вдигнете предната му част и го извадете от устройството.


  изображение  • Препоръчваме да поставяте блока на барабана и/или тонер касетата на чиста, равна повърхност, върху лист хартия за еднократна употреба или парцал за предпазване от неволно разсипване или разпръсване на тонер.

  • За да предпазите устройството от повреда от статичното електричество, НЕ докосвайте електродите, показани на илюстрацията.

  • Дръжте блока на барабана за зелените ръкохватките докато го носите. НЕ дръжте блока на барабана отстрани.  изображение
  За да избегнете проблеми с качеството, НЕ докосвайте защрихованите части показани в илюстрацията.

   

  изображение


 5. Хванете ремъка за зелената дръжка с две ръце и го повдигнете, после го извадете.


  изображение  За да избегнете проблеми с качеството, НЕ докосвайте защрихованите части показани в илюстрацията.

   

 6. Отстранете двете части от оранжевия опаковъчен материал и ги изхвърлете.


  изображение  Тази стъпка е нужна само, когато сменяте контейнера за отпадъчен тонер за пръв път и не е нужна за последващи смени на контейнера за отпадъчен тонер. Оранжевите опаковъчни части са поставени във фабриката за да предпазят устройството при транспортиране.

   

 7. Дръжте контейнера за отпадъчен тонер за зелената дръжка и го извадете от устройството.


  изображение  Внимателно извадете контейнера за отпадъчен тонер за да не разпилеете или разсипете тонер неволно. Ако се разпръсне тонер върху ръцете или дрехите ви, веднага ги избършете или ги измийте със студена вода.


  Изхвърлете използвания контейнер за отпадъчен тонер спрямо местните разпоредби, като не го оставяте при несортирани битови отпадъци. Ако имате въпроси, обадете се местния център за събиране на отпадъци.


 8. Разопаковайте новия контейнер за отпадъчен тонер и го поставете в устройството, като използвате зелената дръжка. Уверете се, че контейнера за отпадъчен тонер е изравнен и приляга плътно на мястото си.

  изображение 9. Поставете обратно ремъка в устройството. Уверете се, че ремъка е изравнен и приляга плътно на мястото си.

  изображение 10. Уверете се, че зеления заключващ лсот (1) е в позиция за освобождаване, както е показано на илюстрацията.


  изображение


 11. Поставете крайщата на водачите (2) на барабана така, че да съвпаднат с маркерите стрелки в дясно (1) от двете страни на устройството, и после внимателно плъзнете барабана в устройството, докато спре при зеления лост за заключване.


  изображение


 12. Завъртете зеления заклюзващ лост (1) по посока на часовниковата стрелка в позиция за заключване.

  изображение 13. Бутнете докрай блока на барабана.
  изображение 14. Затворете предния капак на устройството.


Проверихте ли в ръководствата?

Ако ви е необходимо допълнително съдействие, моля, свържете се с центъра за клиенти на Brother:

Свързани модели

DCP-9055CDN, DCP-9270CDN, MFC-9460CDN, MFC-9970CDW

Обратна връзка за съдържанието

За да ни помогнете да подобрим нашата поддръжка, моля, оставете вашата обратна връзка по-долу.

Стъпка 1: Как ви помага информацията на тази страница?

Стъпка 2: €Искате ли да добавите коментар?

Имайте предвид, че този формуляр се използва само за обратна връзка.