DCP-9055CDN

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Jam Inside (Задръстване)

Ако на дисплея се показва Jam Inside (Задръстване), следвайте тези стъпки:

 

ЗАБЕЛЕЖКА. Илюстрациите показани по-долу са от представителен продукт и може да се различават от вашето Brother устройство.

 1. Изключете устройството от ключа. Изключете телефонния кабел първо, изключете всички кабели и след това изключете захранващия кабел от контакта.

 2. Натиснете бутона за освобождаване и отворете предния капак.


  изображение

 3. Хванете зелената дръжка на блока на барабана. Издърпайте навън блока на барабана докато спре.

  изображение

 4. Завъртете зеления заключващ лост (1) наляво от устройството обратно на часовниковата стрелка до позиция за освобождаване. Като дръжите барабана за зелените дръжки, вдигнете предната му част и го извадете от устройството.

  изображение


  • Препоръчваме да поставяте блока на барабана и тонер касетата на чиста, равна повърхност, върху лист хартия за еднократна употреба или парцал за предпазване от неволно разсипване или разпръсване на тонер.
  • За да предпазите устройството от повреда от статичното електричество, НЕ докосвайте електродите, показани на илюстрацията.
   изображение

  • Дръжте блока на барабана за зелените ръкохватките докато го носите. НЕ дръжте блока на барабана отстрани.
    


 5. Извадете задръстената хартия бавно.

  изображение

 6. Уверете се, че зеления заключващ лсот (1) е в позиция за освобождаване, както е показано на илюстрацията.

  изображение

 7. Поставете крайщата на водачите (2) така, че да съвпаднат с маркерите на барбана (1) Image от двете страни на устройството, и после внимателно плъзнете барабана в устройството, докато спре при зеления лост за заключване.

  изображение


 8. Завъртете зеления заклюзващ лост (1) по посока на часовниковата стрелка в позиция за заключване.

  изображение

 9. Бутнете докрай блока на барабана.

  изображение

 10. Затворете предния капак на устройството.

  Ако изключите устройството докато на дисплея се показва Jam Inside (Задръстване), данните за печат зададени от компютъра ще са непълни. Преди да включите устройството, изтрийте заданието за печат от вашия компютър.

 11. Включете обратно захранващият кабел в контакта и след това свържете наново всички кабели и телефонния кабел. Включете устройството от ключа.

Проверихте ли в ръководствата?

Ако ви е необходимо допълнително съдействие, моля, свържете се с центъра за клиенти на Brother:

Свързани модели

DCP-9055CDN, DCP-9270CDN, MFC-9460CDN, MFC-9970CDW

Обратна връзка за съдържанието

За да ни помогнете да подобрим нашата поддръжка, моля, оставете вашата обратна връзка по-долу.

Стъпка 1: Как ви помага информацията на тази страница?

Стъпка 2: €Искате ли да добавите коментар?

Имайте предвид, че този формуляр се използва само за обратна връзка.