MFC-J880DW

Veelgestelde vragen en probleemoplossing

Veelgestelde vragen en probleemoplossing

Ik kan niet afdrukken met mijn Brother-apparaat in een draadloos netwerk (Windows)

Om dit probleem op te lossen en opnieuw te kunnen afdrukken volgt u de onderstaande aanbevelingen:

 

 1. Zorg ervoor dat uw Brother-apparaat gebruiksklaar is
 2. Controleer en repareer uw draadloze verbinding
 3. Controleer op overige problemen met de draadloze verbinding

1. Zorg ervoor dat uw Brother-apparaat gebruiksklaar is

Controleer of uw Brother-apparaat goed is ingesteld.
Zo niet, klik dan hier om uw Brother-apparaat in te stellen.
Controleer of uw Brother-apparaat is ingeschakeld en of er geen foutmeldingen worden weergegeven op het display.

 

1.1 Zorg ervoor dat uw Brother-apparaat aan is

Als het display van het apparaat leeg blijft

Het apparaat staat niet aan of het apparaat staat in de slaapstand.

 

 • Druk op een willekeurige knop op het apparaat om na te gaan of het uit de slaapstand komt.
 • Zo niet, kijk dan of de stekker in een werkend stopcontact zit en of alle stroomschakelaars op AAN staan.
 • Als het apparaat ook niet reageert nadat u hebt geprobeerd om het apparaat in en uit te schakelen, neem dan contact op met uw Brother-leverancier.

 

 1.2 Controleer of er geen foutmeldingen op het display van uw Brother-apparaat staan

Als het display van het apparaat foutmeldingen bevat

Foutmeldingen tijdens het afdrukken, zoals 'Papierstoring' of 'Inkt/Toner op', kunnen tot gevolg hebben dat u niet meer kunt afdrukken. Los deze foutmeldingen eerst op en probeer daarna opnieuw af te drukken.

Raadpleeg de online-gebruikershandleiding of de Basis gebruikershandleiding  voor meer informatie over foutmeldingen.

> De meest recente versie van de online-gebruikershandleiding vindt u in het gedeelte Handleidingen.

 

 

1.3 Zorg ervoor dat uw Brother-apparaat is ingesteld als standaardprinter

De precieze vensters en aanwijzingen kunnen per besturingssysteem en Brother-apparaat verschillen.

Zo controleert u of uw Brother-apparaat is ingesteld als standaardprinter:

 

Windows 10

 1. Klik op Start.
 2. Typ 'Configuratiescherm' en druk op Enter.
 3. Klik op Apparaten en printers.

Windows 8

 1. Open het Bedieningspaneel.
  > Klik hier om weer te geven hoe u het Configuratiescherm opent.
 2. Klik op Hardware en geluiden > Apparaten en printers.

Windows 7

Klik op Start > Apparaten en printers.

 

Als het vinkje niet op uw Brother-apparaat staat, klik dan met de rechtermuisknop op het pictogram van uw Brother-apparaat en selecteer Als standaardprinter instellen.

 

Als standaardprinter instellen
 

 

1.4 Controleer de status van het Brother-apparaat

Om de status van het Brother-apparaat te controleren houdt u de muis even op het pictogram tot de informatie wordt weergegeven.

 

 • Apparaatstatus is 'Offline'

  offline

  Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van uw Brother-apparaat > Afdruktaken weergeven > Printer > Printer offline gebruiken (Zorg ervoor dat er geen vinkje naast deze instelling staat.)
  Als Printer offline gebruiken grijs wordt weergegeven, klikt u op Openen als administrator. Voer het beheerderswachtwoord in en klik op Ja.
   
 • Apparaatstatus is 'Onderbroken'

  onderbroken

  Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van uw Brother-apparaat > Afdruktaken weergeven > Printer > Afdrukken onderbreken (Zorg ervoor dat er geen vinkje naast deze instelling staat.)
  Als Afdrukken onderbreken grijs wordt weergegeven, klikt u op Openen als administrator. Voer het beheerderswachtwoord in en klik op Ja.Printerstatus is 'Offline': 

Wanneer u alle punten van dit deel hebt nagekeken, probeert u opnieuw af te drukken.

 

 

1.5 Verwijder alle afdruktaken

Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van uw Brother-apparaat > Afdruktaken weergeven > Printer > Alle documenten annuleren.

 

AlleDocumentenAnnuleren

 

Als Alle documenten annuleren grijs wordt weergegeven zoals hierboven, klikt u op Openen als administrator. Voer het wachtwoord van de beheerder in en klik op Ja.

Wanneer u alle punten van dit deel hebt nagekeken, probeert u opnieuw af te drukken. Als u nog steeds niet kunt afdrukken, controleer dan uw draadloze verbinding zoals beschreven in deel 2.

 

 

2. Controleer en repareer uw draadloze verbinding

Zorg ervoor dat uw Brother-apparaat correct is verbonden met het netwerk.

De netwerkverbinding tussen uw computer en de draadloze router is mogelijk niet beschikbaar of verkeerd ingesteld.

 

Als u uw draadloze router of toegangspunt hebt vervangen of de instellingen ervan hebt gewijzigd, breng dan een nieuwe verbinding tot stand met uw nieuwe draadloze router of toegangspunt.

> Klik hier om weer te geven hoe u de draadloze verbinding instelt.

 

 

 2.1 Controleer of uw computer verbinding heeft met het draadloze netwerk

Om de verbinding te testen kunt u het volgende proberen:

 

 1. Ga naar een website op internet of probeer e-mail te verzenden of te ontvangen. Als u wel op internet kunt terwijl uw Brother-apparaat niet wordt gevonden in het netwerk, ga dan naar 2.2.
 2. Druk het WLAN-rapport af. Daarop wordt de status van uw verbinding vermeld. Als het rapport foutcodes bevat, klik dan hier om de foutcodes van het WLAN-rapport te controleren.

 

2.2 Controleer of de draadloze netwerkinterface van het Brother-apparaat is ingeschakeld

Als u niet draadloos kunt afdrukken, is de draadloze netwerkinterface van het Brother-apparaat misschien uitgeschakeld. Zo schakelt u de draadloze netwerkinterface van het Brother-apparaat in:

> Klik hier om weer te geven hoe u de instellingen voor de netwerkinterface van het Brother-apparaat wijzigt.

 

Wanneer u alle punten van dit deel hebt nagekeken, probeert u opnieuw af te drukken. Ga naar 2.3 als u nog steeds niet kunt afdrukken.

 

 

2.3 Controleer of al uw draadloze apparaten correct werken

Schakel de volgende apparaten uit en weer in. Doe dit in de volgorde die in de illustratie is aangegeven:
 

 

 

Wacht minstens vijf minuten om het Brother-apparaat tijd te geven om zich aan te melden bij het draadloze netwerk. Probeer vervolgens of u kunt afdrukken.

Als u nog steeds geen verbinding hebt, gebruik dan het hulpprogramma voor het repareren van de netwerkverbinding (zie 2.4 hieronder) om de draadloze netwerkverbinding te controleren en te repareren.

 

 

2.4 Probeer het hulpprogramma voor het repareren van de netwerkaansluiting

Dit hulpprogramma helpt u bij het oplossen van afdrukproblemen zonder dat u zelf veel hoeft te doen. Met dit hulpprogramma wordt het IP-adres van het Brother-apparaat automatisch gezocht en bijgewerkt binnen de printerdriver.

 

Hulpprogramma voor het repareren van de netwerkverbinding

U moet als beheerder aangemeld zijn.
Controleer of de Brother-machine is ingeschakeld en op hetzelfde netwerk als uw computer is aangesloten.

> Klik hier om het hulpprogramma voor het repareren van de netwerkaansluiting te downloaden uit het gedeelte Downloads.

De instructies voor het hulpprogramma voor het repareren van de netwerkaansluiting zijn beschikbaar op de downloadpagina.

 

Probeer of u nu kunt afdrukken. Als u nog steeds niet kunt afdrukken, stel dan uw Brother-apparaat opnieuw in (ga naar 2.5).

 

2.5 Stel het Brother-apparaat opnieuw in

Als u alle bovenstaande stappen hebt uitgevoerd en nog steeds niet kunt afdrukken, installeer dan de driver opnieuw (het Compleet pakket van drivers & software).

> Klik hier om weer te geven hoe u uw Brother-apparaat instelt.

(Alleen computergebruikers) Firewall-/beveiligingsinstellingen tijdelijk wijzigen om de netwerkverbinding mogelijk te maken

 

Mogelijk wordt de netwerkverbinding onmogelijk gemaakt door firewall-/beveiligingssoftware op uw computer. Als u meldingen van/over uw firewall krijgt, raden wij u aan om de beveiligingsinstellingen op uw computer tijdelijk aan te passen om de verbinding tot stand te kunnen brengen.


firewall

 

BELANGRIJK

 • Voordat u de firewall uitschakelt, moet u nagaan of de wijzigingen die u wilt aanbrengen geschikt zijn voor uw netwerk. Brother is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het uitschakelen van de firewall.
 • Schakel de firewall weer in wanneer u klaar bent.

Als u uw Brother-apparaat opnieuw hebt ingesteld en nog steeds geen verbinding hebt en dus niet kunt afdrukken, kijk de draadloze verbinding dan na op een aantal extra punten. Ga naar 3.

 

 

3. Controleer op overige problemen met de draadloze verbinding

 

3.1 Druk het netwerkconfiguratierapport af en controleer de verbinding met de draadloze router of het draadloze toegangspunt

Wanneer uw Brother-apparaat verbinding heeft met het draadloze netwerk, controleer dan de status van de verbinding door het netwerkconfiguratierapport af te drukken:

 

> Klik hier om weer te geven hoe u het netwerkconfiguratierapport afdrukt.

 

Status van verbinding

 

Controleer wat het afgedrukte rapport aangeeft als status van de draadloze verbinding:

Status van draadloze verbinding Actie
Verbinding OK Controleer het IP-adres van uw computer en Brother-apparaat. > Ga naar 3.2
Fout Zet de netwerkinstellingen terug op de fabrieksinstellingen. > Ga naar 3.3

 

 

3.2 Controleer het IP-adres van uw computer en Brother-apparaat

 

3.2.1 IP-adres van de computer en het Brother-apparaat controleren

 

 1. Zo controleert u het IP-adres van de computer: 

  Windows 10
  Klik op Start > (Alle apps >) Windows Systeembeheer en selecteer Opdrachtprompt.

  Windows 8
  1. Klik in het startscherm op start. Als start niet voorkomt in het startscherm, klik dan met de rechtermuisknop op een leeg deel van het startscherm en klik vervolgens op Alle apps op de balk.
  2. Klik op Opdrachtprompt.
  Windows 7
  Klik op Start > Alle programma's > Bureau-accessoires en selecteer Opdrachtprompt.
   
 2. Typ ipconfig en druk op Enter.
  Controleer het IP-adres en Subnetmasker.
  Controleer of het subnetmasker gelijk is aan '255.255.255.0'. Als het subnetmasker bij u anders is, raadpleeg dan uw netwerkbeheerder.

  Opdrachtprompt
   
 3. Typ exit en druk op Enter op het toetsenbord om het venster met de opdrachtprompt te sluiten.
   
 4. Controleer nu het IP-adres van het Brother-apparaat zoals vermeld in het netwerkconfiguratierapport.

  > Klik hier om weer te geven hoe u het netwerkconfiguratierapport afdrukt.
   
 5. Controleer het IP-adres in de <IP-instellingen> in het afgedrukte rapport.

  IP-instellingen
   
 6. Vergelijk het IP-adres van uw computer en Brother-apparaat.
  • Beide adressen moeten gelijk aan elkaar zijn, op het laatste getal na. Bijvoorbeeld:
   Computer: 192.168.1.2
   Brother-apparaat: 192.168.1.110
  • Het laatste getal moet verschillen en moet een waarde hebben tussen 2 en 254.
  • Elk apparaat en elke computer in het netwerk moet een ander IP-adres hebben.
  • Als het IP-adres in het afgedrukte netwerkconfiguratierapport op 0.0.0.0 staat, wacht dan minstens vijf minuten en probeer vervolgens opnieuw verbinding te maken.

Probeer uw Brother-apparaat daarna te 'pingen' (zie 3.2.2) om na te gaan of er communicatie mogelijk is met uw computer.

 

3.2.2 Ping het Brother-apparaat

 

 1. Typ in het venster met de opdrachtprompt: ping xxx.xxx.xxx.xxx.
  (Hierbij is xxx.xxx.xxx.xxx het IP-adres van het Brother-apparaat dat vermeld staat in het door u afgedrukte netwerkconfiguratierapport.)
   
 2. Druk op de toets Enter op het toetsenbord van de computer. De computer probeert het Brother-apparaat te 'pingen' (communiceren met het Brother-apparaat). Na afloop krijgt u de ping-statistieken.
  • Als u antwoord krijgt dat afkomstig is van het IP-adres van het Brother-apparaat (zie afbeelding hieronder voor een voorbeeld), dan is er communicatie tussen de computer en het Brother-apparaat. Sluit het venster.

   CMD
    
  • Als u geen antwoord krijgt of het antwoord niet afkomstig is van het juiste IP-adres, dan wil dit zeggen dat er een communicatieprobleem is tussen het Brother-apparaat en de computer. Volg de onderstaande aanwijzingen om dit probleem op te lossen.
    
   1. Controleer of uw computer en Brother-apparaat verbinding hebben met hetzelfde draadloze netwerk (met dezelfde netwerknaam (SSID)).
    Als uw computer en Brother-apparaat elk verbinding hebben met een ander draadloos netwerk en u dit niet kunt verhelpen, neem dan contact op met de routerfabrikant, netwerkbeheerder of internetprovider om de netwerkverbinding van uw computer te laten controleren.
     
   2. Zorg ervoor dat er geen firewalls of andere toepassingen actief zijn, want de mogelijkheid bestaat dat de netwerkverbinding daardoor wordt geblokkeerd. Pas de beveiligingsinstellingen op uw computer tijdelijk aan om de verbinding tot stand te kunnen brengen. Schakel de firewall weer in wanneer u klaar bent.
     
    • Herhaal 3.2.2 nadat u de instellingen hebt gewijzigd.
    • Als u het Brother-apparaat nog steeds niet kunt pingen, probeer dan te pingen vanaf een andere computer die met het netwerk is verbonden. Zo bepaalt u of het probleem alleen voor de netwerkverbinding van deze computer geldt. Neem in dat geval voor verdere ondersteuning contact op met de computerfabrikant of netwerkbeheerder.
    • Als u het Brother-apparaat nog steeds niet kunt pingen, ga dan naar 3.3 om de netwerkverbinding opnieuw tot stand te brengen.

 

3.3 Zet de netwerkinstellingen terug op de fabrieksinstellingen

> Klik hier om weer te geven hoe u de fabrieksinstellingen van het apparaat terughaalt.

Als u niet kunt afdrukken of scannen vanaf andere computers in het netwerk, moet u de netwerkinstellingen van het Brother-apparaat niet resetten, maar contact opnemen met de computerfabrikant, netwerkbeheerder of internetprovider. Mogelijk wordt de communicatie geblokkeerd door een firewall of door beveiligingssoftware.

 

 3.4 Meer punten om te controleren of de router of het toegangspunt correct werkt

Mogelijk zijn op uw draadloze router of toegangspunt beveiligingsinstellingen ingeschakeld die toegang onmogelijk maken. Controleer de onderstaande punten en pas aan waar nodig.

 

 • Zorg ervoor dat de functie Privacy Separator (AP- of clientisolatie) uitgeschakeld is.
 • Als er meer dan twee routers zijn, zijn uw verschillende draadloze routers/toegangspunten mogelijk niet goed geconfigureerd.
 • Als uw draadloze router/toegangspunt filtert op basis van MAC-adres, dan moet u het MAC-adres van uw Brother-apparaat opgeven.
  > Klik hier om weer te geven hoe u het MAC-adres controleert.

 

 3.5 Stel het Brother-apparaat opnieuw in

Als u alle bovenstaande stappen hebt uitgevoerd en nog steeds niet kunt afdrukken, installeer dan de driver opnieuw (het Compleet pakket van drivers & software).
> Klik hier om weer te geven hoe u uw Brother-apparaat instelt.

 

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij, kijkt u dan eerst bij de andere vragen:

Heeft u de beschikbare handleidingen bekeken?

Heeft u meer hulp nodig, dan kunt u contact opnemen met de Brother-klantenservice.

Verwante modellen

DCP-1612W, DCP-340CW, DCP-375CW, DCP-585CW, DCP-6690CW, DCP-7055W, DCP-7070DW, DCP-750CW, DCP-770CW, DCP-9015CDW, DCP-9020CDW, DCP-J132W, DCP-J140W, DCP-J152W, DCP-J172W, DCP-J315W, DCP-J4110DW, DCP-J4120DW, DCP-J515W, DCP-J525W, DCP-J552DW, DCP-J562DW, DCP-J715W, DCP-J725DW, DCP-J752DW, DCP-J785DW, DCP-J925DW, DCP-L3510CDW, DCP-L3550CDW, DCP-L8450CDW, HL-3140CW, HL-3150CDW, HL-3170CDW, HL-4070CDW, HL-4570CDW, HL-4570CDWT, HL-5280DW, HL-5470DW, HL-6180DWT, HL-L3210CW, HL-L3230CDW, HL-L3270CDW, HL-L8350CDW, HL-L9200CDWT, HL-L9300CDW(TT), HL-S7000DN, MFC-1910W, MFC-490CW, MFC-5895CW, MFC-640CW, MFC-6490CW, MFC-6890CDW, MFC-7840W, MFC-7860DW, MFC-790CW, MFC-845CW, MFC-885CW, MFC-8870DW, MFC-8890DW, MFC-8950DW, MFC-8950DWT, MFC-9320CW, MFC-9330CDW, MFC-9340CDW, MFC-9840CDW, MFC-990CW, MFC-9970CDW, MFC-J430W, MFC-J4410DW, MFC-J4420DW, MFC-J4510DW, MFC-J4610DW, MFC-J4620DW, MFC-J470DW, MFC-J4710DW, MFC-J480DW, MFC-J5320DW, MFC-J5620DW, MFC-J5720DW, MFC-J5910DW, MFC-J615W, MFC-J625DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J680DW, MFC-J6910DW, MFC-J825DW, MFC-J870DW, MFC-J880DW, MFC-L3710CW, MFC-L3750CDW, MFC-L3770CDW, MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW, MFC-L9550CDW(T)

Feedback

Geef hieronder uw feedback. Aan de hand daarvan kunnen wij onze ondersteuning verder verbeteren.

Stap 1: is de informatie op deze pagina nuttig voor u?

Stap 2: wilt u nog iets toevoegen?

Dit formulier is alleen bedoeld voor feedback.