Kategori Açıklama
Numaralama Numaralandırma işlevini kullanarak etiketler oluşturma hakkında bilgi.
Barkodlar Barkod içeren etiketler oluşturma hakkında bilgi.
Yerleşim planı Düzen stillerini, yönünü ve formatlarını düzenleme hakkında bilgi.
Şablonlar Şablonlar kullanarak etiketler oluşturma hakkında bilgi.
Baskı Microsoft Office'ten veri kullanarak etiket yazdırma (adres etiketleri gibi) hakkında bilgi.
Yazılımı Kullanma P-touch Editor kullanarak etiketler oluşturma hakkında bilgi.