PT-E300

Vanlige spørsmål og feilsøking

Vanlige spørsmål og feilsøking

Kategori Beskrivelse
Tilbakestillingsprosedyre Hvordan man tilbakestiller skriveren eller skriverinnstillingene.
Strømforsyning Informasjon om strømtilførsel
Arbeidsmåte Informasjon om bruk av maskinen