ADS-3600W

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ข้อมูล

  • Windows 10 Compatibility
    หากท่านอัพเกรดจาก Windows 7 หรือ Windows 8.1 เป็น Windows 10 คุณสมบัติบางอย่างของไดร์เวอร์และซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งอาจทำงานไม่ถูกต้อง โปรดถอนการติดตั้งไดร์เวอร์และซอฟต์แวร์ทั้งหมดในระบบปฏิบัติการ Windows 7 หรือ Windows 8.1 ก่อนจะทำการอัพเกรดเป็น Windows 10

มีอะไรใหม่?

07/05/2019
Brother iPrint&ScanWin10 / Win10 x64 / Win8.1 / Win8.1 x64 / Win8 / Win8 x64
15/04/2019
แพ็คเกจไดร์เวอร์และซอฟต์แวร์ฉบับเต็มWin10 / Win10 x64 / Win8.1 / Win8.1 x64 / Win8 / Win8 x64 / Win7 / Win7 x64 / Vista / Vista x64 / XP / 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 / 2008 x64 / 2003 R2
11/04/2019
PaperPort™ Install Tool (เครื่องมือการติดตั้งซอฟต์แวร์ PaperPort™)Win10 / Win10 x64 / Win8.1 / Win8.1 x64 / Win8 / Win8 x64 / Win7 / Win7 x64 / Vista / Vista x64 / XP
02/04/2019
Mass Deployment ToolWin10 / Win10 x64 / Win8.1 / Win8.1 x64 / Win8 / Win8 x64 / 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2