ระบบปฏิบัติการ

ภาษา

โปรแกรมอรรถประโยชน์

 

ชื่อเรื่อง คำอธิบาย วันที่อัพเดท
(เวอร์ชั่น)
ขนาด
PC-FAX Receiving Update Tool (เครื่องมืออัพเดทการรับ PC-FAX)
ไฟล์อัพเดทซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพหรือแก้ไขฟังก์ชั่นโดยใช้การรับ PC-FAX
18/04/2019
(1.8.414.0)
9.51
MB