ระบบปฏิบัติการ

ภาษา

โปรแกรมอรรถประโยชน์

 

ชื่อเรื่อง คำอธิบาย วันที่อัพเดท
(เวอร์ชั่น)
ขนาด
ซอฟต์แวร์ P-touch Update
ซอฟต์แวร์ P-touch Update สามารถใช้ในการอัพเดทซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นล่าสุดของเครื่องพิมพ์ฉลาก
10/01/2020
(1.0.016)
4.11
MB