ОС

Език

Помощни програми

 

Заглавие Описание Дата на издаване
(Версия)
Размер
Нова версия на Инструмента за Обновяване на Софтуер
Инструмента за Обновяване на Софтуер актуализира инсталирания софтуер и фърмуер за всеки продукт на Brother. Този инструмент актуализира Инструмента за Обновяване на Софтуера, инсталиран на вашия компютър, до най-новата версия.
25/05/2021
(1.0.14.0)
14.88
MB