พิมพ์  |  ปิด

ดาวน์โหลด

Printer Driver

Printer Driver

วิธีการติดตั้ง

สำหรับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP, Windows Server 2003:
สำหรับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows Vista, Windows Server 2008:


สำหรับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP, Windows Server 2003:

สำหรับการพิมพ์ด้วยการแชร์ผ่านเน็ทเวิร์ค:

*หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านมีระบบปฏิบัติการเดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์:

 1. คลิกที่เมนู "Start" => "Printers and Faxes" => "Add a printer"
  จากนั้นคลิก "Next"
 2. เลือก "Network printer" สำหรับเครื่องพิมพ์เป้าหมาย จากนั้นคลิก "Next"
 3. ป้อนชื่อเครื่องพิมพ์ที่อยู่ในระบบเน็ทเวิร์ค เช่น \\server\MFC-xxx
 4. คลิก "Next"
 5. กล่องข้อความทดสอบการพิมพ์จะปรากฏขึ้น คลิก "Next"
 6. คลิก "Finish"

*หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านมีระบบปฏิบัติการต่างกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์:

หมายเหตุ: ในบางกรณีท่านควรปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้น แม้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในระบบเน็ทเวิร์คจะใช้ระบบปฏิบัติการที่แตกต่างไปจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์

 1. โปรดทำไดเร็คทอรี่ชั่วคราวบนฮาร์ดดิสก์ของท่านเพื่อบันทึกไฟล์ที่ดาวน์โหลด เช่น C:\brodnt
 2. เริ่มการดาวน์โหลด
 3. เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ ให้ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลดเพื่อทำการแตกไฟล์
 4. คลิกที่เมนู "Start" => "Printers and Faxes" => "Add a printer"
  จากนั้นคลิก "Next"
 5. เลือก "Network printer" สำหรับเครื่องพิมพ์เป้าหมาย จากนั้นคลิก "Next"
 6. ป้อนชื่อเครื่องพิมพ์ที่อยู่ในระบบเน็ทเวิร์ค เช่น \\server\MFC-xxx
 7. คลิก "Next"
 8. คลิก [Have Disk]
 9. คลิก [Browse] และคลิกรายการเมนูแบบเลื่อนลงในช่อง DRIVES เพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่สร้างในขั้นตอนที่ 3
 10. คลิก "Open"
 11. คลิก "OK"
 12. เลือกชื่อรุ่นและคลิกที่ "Next"
 13. ตั้งชื่อเครื่องพิมพ์ หากท่านต้องการใช้เครื่องพิมพ์เป็นเครื่องพิมพ์มาตรฐาน ให้เลือก "Yes"
 14. คลิก "Next"
 15. กล่องข้อความทดสอบการพิมพ์จะปรากฏขึ้น คลิก "Next"
 16. คลิก "Finish"

 

สำหรับการพิมพ์ผ่านเน็ทเวิร์คโดยใช้ TCP/IP (Peer-to-Peer Printing):
 1. โปรดทำไดเร็คทอรี่ชั่วคราวบนฮาร์ดดิสก์ของท่านเพื่อบันทึกไฟล์ที่ดาวน์โหลด เช่น C:\brodnt
 2. เริ่มการดาวน์โหลด
 3. เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ ให้ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลดเพื่อทำการแตกไฟล์
 4. คลิกที่เมนู "Start" => "Printers and Faxes" => "Add a printer"
  จากนั้นคลิก "Next"
 5. เลือก "Local printer" สำหรับเครื่องพิมพ์ที่ต้องการ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ยกเลิกการเลือกตัวเลือก "Automatically detect and install my Plug and Play printer"
 6. คลิก "Next"
 7. เลือกพอร์ตและคลิกที่ "Next" จากนั้นไปยังขั้นตอนที่ 12
  หากพอร์ตไม่อยู่ในรายการ ท่านสามารถสร้างพอร์ตใหม่ได้ จากนั้นไปยังขั้นตอนที่ 8
 8. เลือก "Create a new port:" และเลือก "Standard TCP/IP Port" ในรายการตัวเลือกแบบเลื่อนลง "Type of port" คลิก "Next"
 9. คลิก "Next"
 10. ป้อน IP address ของเครื่องพิมพ์ และคลิก "Next"
 11. คลิก "Finish"
 12. คลิก [Have Disk]
 13. คลิก [Browse] และคลิกรายการเมนูแบบเลื่อนลงในช่อง DRIVES เพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่สร้างในขั้นตอนที่ 3
 14. คลิก "Open"
 15. คลิก "OK"
 16. เลือกชื่อรุ่นและคลิกที่ "Next"
 17. ตั้งชื่อเครื่องพิมพ์ หากท่านต้องการใช้เครื่องพิมพ์เป็นเครื่องพิมพ์มาตรฐาน ให้เลือก "Yes"
 18. คลิก "Next"
 19. คลิก "Next"
 20. กล่องข้อความทดสอบการพิมพ์จะปรากฏขึ้น คลิก "Next"
 21. คลิก "Finish"
สำหรับเครื่องพิมพ์ Local Printer (สำหรับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP):
 1. โปรดทำไดเร็คทอรี่ชั่วคราวบนฮาร์ดดิสก์ของท่านเพื่อบันทึกไฟล์ที่ดาวน์โหลด เช่น C:\bront
 2. เริ่มการดาวน์โหลด
 3. เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ ให้ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลดเพื่อทำการแตกไฟล์
 4. คลิกที่เมนู "Start"=>"Printers and Faxes"=>"Add a printer"
  จากนั้นคลิก "Next"
 5. เลือก "Local printer" สำหรับเครื่องพิมพ์ที่ต้องการ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ยกเลิกการเลือกตัวเลือก "Automatically detect and install my Plug and Play printer"
 6. คลิก "Next"
 7. เลือกพอร์ตและคลิกที่ "Next"
 8. คลิก [Have Disk]
 9. คลิก [Browse] และคลิกรายการเมนูแบบเลื่อนลงในช่อง DRIVES เพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่สร้างในขั้นตอนที่ 3
 10. คลิก "Open"
 11. คลิก "OK"
 12. เลือกชื่อรุ่นและคลิกที่ "Next"
 13. ตั้งชื่อเครื่องพิมพ์ หากท่านต้องการใช้เครื่องพิมพ์นี้เป็นเครื่องพิมพ์มาตรฐาน ให้เลือก “Yes"
 14. คลิก "Next"
 15. เลือก "Do not share this printer" หรือ "Share as XXX" จากนั้นคลิก "Next"
 16. กล่องข้อความทดสอบการพิมพ์จะปรากฏขึ้น คลิก "Next"
 17. คลิก "Finish"


สำหรับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows Vista, Windows Server 2008:

หมายเหตุ:

 • หากท่านไม่ทราบเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการ Windows Vista/ Windows Server 2008  ที่ท่านกำลังใช้งาน ว่าเป็นแบบ 32 bit หรือ 64 bit ให้ตรวจสอบโดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  คลิกที่เมนู "Start" => "Control Panel" => "System and Maintenance" => "System" => ตรวจสอบที่หัวข้อ "System type"
 • ขั้นตอนต่างๆ อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการ Windows Vista/ Windows Server 2008
 • การติดตั้งไดร์เวอร์นี้ จะทำให้ไอคอนเครื่องพิมพ์ที่ชื่อว่า "Brother xxxxxx Printer" หรือ "Brother xxxxxx series" ถูกเพิ่มเข้าไปในส่วนของ "Printers" 
 • ท่านจะต้องล็อกออนในฐานะของผู้ดูแลระบบ (Administrator)
 • หากปรากฏข้อความแจ้งเตือนขึ้นว่า "User Account Control" ให้คลิก "Continue"
 • หากมีข้อความแจ้งเตือนปรากฏขึ้นว่า "Windows Security" ให้คลิก "Install this driver software anyway."

สำหรับการพิมพ์ด้วยการแชร์ผ่านเน็ทเวิร์ค:

*หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านมีระบบปฏิบัติการเดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์:

 1. สำหรับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows Vista:
  คลิกที่เมนู "Start" => "Control Panel" => "Hardware and Sound" => "Printers" => "Add a printer"

  สำหรับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2008:
  คลิกที่เมนู "Start" => "Control Panel" => "Hardware and Sound" => "Printers" => "File" => "Run as administrator" => "Add Printer"
   
 2. คลิก "Add a network, wireless or Bluetooth printer"
 3. คลิก "The printer that I want isn't listed"
 4. เลือก "Select a shared printer by name" และป้อนชื่อเครื่องพิมพ์ที่อยู่ในระบบเน็ทเวิร์ค เช่น \\server\MFC-xxx
 5. คลิก "Next"
 6. กล่องข้อความทดสอบการพิมพ์จะปรากฏขึ้น คลิก "Finish"

*หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านมีระบบปฏิบัติการต่างกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์:

หมายเหตุ: ในบางกรณีท่านควรปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้น แม้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในระบบเน็ทเวิร์คจะใช้ระบบปฏิบัติการที่แตกต่างไปจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์

 1. สร้างโฟลเดอร์หรือไดเร็คทอรี่ชั่วคราวบนฮาร์ดดิสก์ของท่าน [hard disk drive] เพื่อใช้เป็นที่บันทึกไฟล์แบบแตกตัวได้เอง (self-extracting) ที่ดาวน์โหลดมา เช่น C:\brodnt
 2. ดาวน์โหลดไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ หรือไดเร็คทอรี่ชั่วคราว
 3. เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ ให้เปิดโฟลเดอร์ หรือไดเร็คทอรี่ และดับเบิ้ลคลิกบนไฟล์ที่ดาวน์โหลดเพื่อทำการแตกไฟล์
 4. สำหรับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows Vista:
  คลิกที่เมนู "Start" => "Control Panel" => "Hardware and Sound" => "Printers" => "Add a printer"

  สำหรับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2008:
  คลิกที่เมนู "Start" => "Control Panel" => "Hardware and Sound" => "Printers" => "File" => "Run as administrator" => "Add Printer"
   
 5. คลิก "Add a network, wireless or Bluetooth printer"
 6. คลิก "The printer that I want isn't listed"
 7. เลือก "Select a shared printer by name" และป้อนชื่อเครื่องพิมพ์ที่อยู่ในระบบเน็ทเวิร์ค เช่น \\server\MFC-xxx
 8. คลิก "Next"
 9. หากกล่องข้อความโต้ตอบ "Connect to Printer" ปรากฏขึ้น ให้คลิก "OK"
 10. คลิก [Browse] และคลิกรายการเมนูแบบเลื่อนลงในช่อง DRIVES เพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่สร้างในขั้นตอนที่ 3
 11. คลิก "Open"
 12. คลิก "OK"
 13. เลือกชื่อรุ่นและคลิกที่ "Next"
 14. ตั้งชื่อเครื่องพิมพ์ และเลือกเครื่องพิมพ์มาตรฐาน จากนั้นคลิก "Next"
 15. กล่องข้อความทดสอบการพิมพ์จะปรากฏขึ้น คลิก "Finish" 

สำหรับการพิมพ์ผ่านเน็ทเวิร์คโดยใช้ TCP/IP (Peer-to-Peer Printing):

 1. สร้างโฟลเดอร์หรือไดเร็คทอรี่ชั่วคราวบนฮาร์ดดิสก์ของท่าน [hard disk drive] เพื่อใช้เป็นที่บันทึกไฟล์แบบแตกตัวได้เอง (self-extracting) ที่ดาวน์โหลดมา เช่น C:\brodnt
 2. ดาวน์โหลดไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ หรือไดเร็คทอรี่ชั่วคราว
 3. เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ ให้เปิดโฟลเดอร์ หรือไดเร็คทอรี่ และดับเบิ้ลคลิกบนไฟล์ที่ดาวน์โหลดเพื่อทำการแตกไฟล์
 4. สำหรับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows Vista:
  คลิกที่ "Start" => "Control Panel" => "Hardware and Sound" => "Printers" => "Add a printer"

  สำหรับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2008:
  คลิกที่ "Start" => "Control Panel" => "Hardware and Sound" => "Printers" => "File" => "Run as administrator" => "Add Printer"
   
 5. คลิก "Add a network, wireless or Bluetooth printer"
 6. คลิก "The printer that I want isn't listed"
 7. เลือก "Add a printer using a TCP/IP  hostname or IP address" จากนั้นคลิก "Next"
 8. ป้อน IP address ของเครื่องพิมพ์ของท่าน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ยกเลิกการเลือกตัวเลือก "Query the printer and automatically select the driver to use"
 9. คลิก "Next"
 10. คลิก [Have Disk]
 11. คลิก [Browse] และคลิกรายการเมนูแบบเลื่อนลงในช่อง DRIVES เพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการ [โฟลเดอร์นี้ถูกสร้างขึ้นโดยการแตกไฟล์ในขั้นตอนที่ 3]
 12. คลิก "Open"
 13. คลิก "OK"
 14. เลือกชื่อรุ่นและคลิกที่ "Next"
  หมายเหตุ:
  หากชื่อรุ่นในรายการสำหรับผลิตภัณฑ์ของท่านมี USB ในชื่อของไดร์เวอร์ แสดงว่ายังคงสามารถใช้ไดร์เวอร์นี้สำหรับการเชื่อมต่อเน็ทเวิร์ค
 15. ตั้งชื่อเครื่องพิมพ์ และเลือกเครื่องพิมพ์มาตรฐาน จากนั้นคลิก "Next"
 16. กล่องข้อความทดสอบการพิมพ์จะปรากฏขึ้น คลิก "Finish"

สำหรับเครื่องพิมพ์ Local Printer (สำหรับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows Vista):

 1. สร้างโฟลเดอร์หรือไดเร็คทอรี่ชั่วคราวบนฮาร์ดดิสก์ของท่าน [hard disk drive] เพื่อใช้เป็นที่บันทึกไฟล์แบบแตกตัวได้เอง (self-extracting) ที่ดาวน์โหลดมา เช่น C:\brodnt
 2. ดาวน์โหลดไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ หรือไดเร็คทอรี่ชั่วคราว
 3. เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ ให้เปิดโฟลเดอร์ หรือไดเร็คทอรี่ และดับเบิ้ลคลิกบนไฟล์ที่ดาวน์โหลดเพื่อทำการแตกไฟล์
 4. เชื่อมต่อสาย USB
 5. คลิกที่เมนู "Start" => "Control Panel" => "Hardware and Sound" => "Printers" => "Add a printer"
 6. คลิกที่เมนู "Add a local printer"
 7. เลือกพอร์ต USB และคลิกที่ "Next"
 8. คลิก [Have Disk]
 9. คลิก [Browse] และคลิกรายการเมนูแบบเลื่อนลงในช่อง DRIVES เพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่สร้างในขั้นตอนที่ 3
 10. คลิก "Open"
 11. คลิก "OK"
 12. เลือกชื่อรุ่นและคลิกที่ "Next"
 13. ตั้งชื่อเครื่องพิมพ์ และเลือกเครื่องพิมพ์มาตรฐาน จากนั้นคลิก "Next"
 14. กล่องข้อความทดสอบการพิมพ์ปรากฏขึ้น คลิก "Finish"
พิมพ์  |  ปิด