Печат  |  Затвори

Изтегляния

Инструмент за деинсталиране

Инструмент за деинсталиране

Как да инсталираме

  1. Създайте временна директория на вашия твърд диск, за да запишете изтегления файл, например C:\bront.
  2. Започнете да изтегляте.
  3. След като приключите изтеглянето, щракнете два пъти върху изтегления файл, за да го извлечете.
  4. Папка с име “rempnp" ще се създаде.
  5. Отворете папката “rempnp" и щракнете два пъти върху “BrRemPnP.exe" ("BrRemPnP" ще се визуализира в зависимост от настройките на вашия компютър).
  6. Brother device driver uninstall tool се стартира.
  7. Изберете вашият модел от падащото меню.
  8. Щракнете върху OK.
Печат  |  Затвори