ดาวน์โหลด

(แนะนำ) แพ็คเกจไดร์เวอร์และซอฟต์แวร์ฉบับเต็ม

(แนะนำ) แพ็คเกจไดร์เวอร์และซอฟต์แวร์ฉบับเต็ม

วิธีการติดตั้ง

หมายเหตุ:

 • ขั้นตอนต่างๆ อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการ Windows
 • หากไดร์เวอร์ถูกติดตั้งไว้แล้วในเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ทำการถอนการติดตั้งไดร์เวอร์ปัจจุบัน ก่อนที่จะติดตั้งไดร์เวอร์ใหม่
  หากต้องการถอนการติดตั้งไดร์เวอร์ปัจจุบัน ให้ทำการดาวน์โหลดโปรแกรม Uninstall Tool
 • ท่านจะต้องล็อกออนในฐานะของผู้ดูแลระบบ (Administrator)
 • หากปรากฏข้อความแจ้งเตือนขึ้นว่า User Account Control ให้คลิก Yes
 • หากกล่องข้อความโต้ตอบ Windows Security ปรากฏขึ้น ให้ท่านเลือก Always trust software from "Brother Industries, ltd." จากนั้นคลิก Install
 • สำหรับผู้ใช้งาน Power PDF: หากคุณไม่สามารถติดตั้ง Power PDF หรือระบุคีย์ไลเซนส์ได้ ให้ดาวน์โหลดและติด, ตั้งเวอร์ชันของ Power PDF นี้
 1. ถอดสายเชื่อมต่อระหว่างเครื่องบราเดอร์ของท่านออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ หากท่านเชื่อมต่อไว้
 2. สร้างโฟลเดอร์ชั่วคราวบนฮาร์ดดิสก์ของท่าน [hard disk drive] เพื่อใช้เป็นที่บันทึกไฟล์แบบแตกตัวได้เอง (self-extracting) ที่ดาวน์โหลดมา เช่น C:\brodnt
 3. ดาวน์โหลดไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ชั่วคราว
  เมื่อดาวน์โหลดเสร็จ ให้ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ที่ถูกดาวน์โหลดเพื่อแตกไฟล์ออก
  หากท่านประสบปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนการดาวน์โหลด โปรดคลิกที่นี่สำหรับขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
 4. เลือกภาษาโดยอ้างอิงจากรายการตัวเลือกภาษา จากนั้นคลิก "OK"
 5. โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งที่แสดงขึ้นบนหน้าจอ

หากโปรแกรมติดตั้งยังไม่เริ่มต้นขึ้น โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเริ่มโปรแกรมติดตั้งด้วยตนเอง

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราพัฒนาการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ซอฟต์แวร์บนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: หากท่านเลือก "ไม่มีประโยชน์" โปรดเลือกคำอธิบายจากรายการต่อไปนี้ที่ใกล้เคียงกับความหมายของคำว่า "ไม่มีประโยชน์" มากที่สุด (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

 •     

ขั้นตอนที่ 3: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น