ดาวน์โหลด

Uninstall Tool (เครื่องมือถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์)

Uninstall Tool (เครื่องมือถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์)

วิธีการติดตั้ง

  1. โปรดทำไดเร็คทอรี่ชั่วคราวบนฮาร์ดดิสก์ของท่านเพื่อบันทึกไฟล์ที่ดาวน์โหลด เช่น C:\bront
  2. เริ่มการดาวน์โหลด
  3. เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ ให้ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาเพื่อทำการแตกไฟล์
  4. โฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า "rempnp" จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
  5. เปิดโฟลเดอร์ "rempnp" และดับเบิ้ลคลิกที่ "BrRemPnP.exe" ("BrRemPnP" อาจแสดงขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน).
  6. กล่องข้อความโต้ตอบของเครื่องมือถอนการติดตั้งไดร์เวอร์สำหรับอุปกรณ์บราเดอร์ปรากฏขึ้น
  7. เลือกชื่อรุ่นเครื่องของท่านจากรายการแบบเลื่อนลง
  8. คลิก OK

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราพัฒนาการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ซอฟต์แวร์บนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: หากท่านเลือก "ไม่มีประโยชน์" โปรดเลือกคำอธิบายจากรายการต่อไปนี้ที่ใกล้เคียงกับความหมายของคำว่า "ไม่มีประโยชน์" มากที่สุด (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

  •     

ขั้นตอนที่ 3: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น