ดาวน์โหลด

Driver Deployment Wizard (ตัวช่วยจัดระเบียบการใช้งานไดร์เวอร์)

Driver Deployment Wizard (ตัวช่วยจัดระเบียบการใช้งานไดร์เวอร์)

วิธีการติดตั้ง

  1. โปรดทำไดเร็คทอรี่ชั่วคราวบนฮาร์ดดิสก์ของท่านเพื่อบันทึกไฟล์แบบแตกตัวได้เอง (self-extracting) ที่ดาวน์โหลดมา เช่น C:\bront
  2. เริ่มการดาวน์โหลด
  3. เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ ให้ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ดาวน์โหลดเพื่อทำการแตกไฟล์
  4. ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ "Setup.exe" ในไดเร็คทอรี่ต่อไปนี้:
    Ddwizard\XXX\Disk1\Setup.exe
    **ส่วนที่แสดงด้วย "XXX" เป็นตำแหน่งของชื่อภาษา ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามภาษา
  5. การติดตั้งจะเริ่มต้นขึ้น โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งที่แสดงขึ้นบนหน้าจอ

หากท่านประสบปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนการดาวน์โหลด โปรดคลิกที่นี่สำหรับขั้นตอนการแก้ไขปัญหา

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราพัฒนาการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 1: ซอฟต์แวร์บนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?

ขั้นตอนที่ 2: หากท่านเลือก "ไม่มีประโยชน์" โปรดเลือกคำอธิบายจากรายการต่อไปนี้ที่ใกล้เคียงกับความหมายของคำว่า "ไม่มีประโยชน์" มากที่สุด (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

  •     

ขั้นตอนที่ 3: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น