Hvordan installere

Merknader:

  • Du må være logget på som administrator.
  • Hvis meldingen "Brukerkontokontroll" (User Account Control) vises, kan du klikke Fortsett.
  1. Opprett en midlertidig mappe på harddisken for lagring av den nedlastede filen, f.eks. C:\bront
  2. Start nedlastingen.
  3. Når nedlastingen er fullført dobbeltklikker du på den nedlastede filen.
  4. Installasjonen vil starte. Følg installasjonsanvisningene.

Hvis du har problemer med nedlastingen, vennligst klikk her for feilsøking.

Tilbakemelding om innhold

Du kan hjelpe oss å forbedre kundestøtten vår ved å gi tilbakemelding nedenfor.

Trinn 1: Hvordan synes du programvaren på denne siden hjelper deg?

Trinn 2: Hvis du har valgt "Ikke nyttig", velger du årsaken(e) som er nærmest grunnen til at du svarte "Ikke nyttig", fra følgende liste. (Flere svar tillatt)

  •     

Trinn 3: Ønsker du å legge til noen kommentarer?

Merk at dette skjemaet kun benyttes for tilbakemeldinger.