ดาวน์โหลด

PC-FAX Receiving Update Tool (เครื่องมืออัพเดทการรับ PC-FAX)

PC-FAX Receiving Update Tool (เครื่องมืออัพเดทการรับ PC-FAX)

ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อดาวน์โหลด

ขั้นตอนที่ 1ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียด

หัวข้อคำอธิบายภาษาวันที่อัพเดท
(เวอร์ชั่น)
ขนาด
PC-FAX Receiving Update Tool (เครื่องมืออัพเดทการรับ PC-FAX)
ไฟล์อัพเดทซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพหรือแก้ไขฟังก์ชั่นโดยใช้การรับ PC-FAX
ภาษาไทย18/04/2019
(1.8.414.0)
9.51
MB
ประวัติอัพเดท
เวอร์ชั่น 1.8.414.0

เวอร์ชั่น 1.7.11.0

เวอร์ชั่น 1.4.24.0

เวอร์ชั่น 1.13.10.0
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

Windows 10 (32-bit), Windows 10 (64-bit), Windows 8.1 (32-bit), Windows 8.1 (64-bit), Windows 8 (32-bit), Windows 8 (64-bit), Windows 7 SP1 (32bit) , Windows 7 SP1 (64bit)

รุ่นที่เข้ากันได้

MFC-J2320, MFC-J2330DW, MFC-J2720, MFC-J2730DW, MFC-J3530DW, MFC-J3930DW, MFC-L2715DW, MFC-L2750DW, MFC-L2770DW, MFC-L3735CDN, MFC-L3750CDW, MFC-L3770CDW, MFC-L5900DW, MFC-L6900DW, MFC-L8690CDW, MFC-L8900CDW, MFC-T4500DW, MFC-T810W, MFC-T910DW

ขั้นตอนที่ 2โปรดอ่านก่อนดาวน์โหลด

ข้อควรทราบก่อนดาวน์โหลด
 
  • ขั้นตอนต่างๆ อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการของท่าน
  • ท่านจะต้องล็อกออนในฐานะผู้ดูแลระบบ (Administrator)
  • สร้างโฟลเดอร์ัชั่วคราวบนฮาร์ดดิสก์[hard disk drive]ของท่าน เพื่อใช้เป็นที่บันทึกไฟล์แบบแตกตัวได้เอง (self-extracting) ที่ดาวน์โหลดมา หรืออื่นๆ C:\brodnt

ขั้นตอนที่ 3โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งาน (EULA)

ยอมรับข้อตกลงใน EULA และดาวน์โหลด