ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อดาวน์โหลด

ขั้นตอนที่ 1ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียด

หัวข้อคำอธิบายภาษาวันที่อัพเดท
(เวอร์ชั่น)
ขนาด
ซอฟต์แวร์ P-touch Editor5.x
นี่คือซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นขั้นสูงสำหรับการสร้างและแก้ไขฉลาก
ภาษาไทย10/01/2020
(5.2.032)
52.4
MB
ประวัติอัพเดท
เวอร์ชั่น 5.2.032

เวอร์ชั่น 5.2.031
 • เพิ่มรุ่นที่รองรับ

 • เวอร์ชั่น 5.2.030
 • แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับเค้าโครงฉลากบนสายเคเบิลที่เสียหาย

 • เวอร์ชั่น 5.2.020
 • เพิ่มรุ่นที่รองรับ
 • แก้ไขจุดบกพร่องเล็กน้อย

 • เวอร์ชั่น 5.2.014
 • เพิ่มรุ่นที่รองรับ
 • แก้ไขจุดบกพร่องเล็กน้อย
 • ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

  Windows 10 (32-bit), Windows 10 (64-bit), Windows 8.1 (32-bit), Windows 8.1 (64-bit), Windows 7 (32-bit), Windows 7 (64-bit), Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 (32-bit), Windows Server 2008 (64-bit)

  รุ่นที่เข้ากันได้

  PJ-763MFi, PT-2700, PT-2730, PT-7600, PT-9500PC, PT-9700PC, PT-9800PCN, PT-D450, PT-D600, PT-E550W, PT-E850TKW, PT-P710BT, PT-P750W, PT-P900W, PT-P950NW, QL-500, QL-570, QL-580N, QL-700, QL-720NW, QL-800, QL-820NWB, TD-2130N, TD-4000, TD-4100N, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN

  ขั้นตอนที่ 2โปรดอ่านก่อนดาวน์โหลด

  ข้อควรทราบก่อนดาวน์โหลด
   
  หลังจากอ่านข้อตกลงการอนุญาต ให้ท่านคลิกปุ่ม "ยอมรับข้อตกลงใน EULA และดาวน์โหลด" หากท่านยอมรับตามข้อตกลง ป้อนรหัสผลิตภัณฑ์ของท่าน และคลิก "ยืนยัน" การดาวน์โหลดไฟล์จะเริ่มต้นขึ้น หากการดาวน์โหลดไม่เริ่มโดยอัตโนมัติ ให้ท่านคลิกลิงค์ "หากการดาวน์โหลดไม่เริ่มโดยอัตโนมัติ โปรดคลิกที่นี่"

  ขั้นตอนที่ 3โปรดอ่านข้อตกลงการใช้งาน (EULA)

  ยอมรับข้อตกลงใน EULA และดาวน์โหลด