Sarf Malzemeleri ve Aksesuarlar

Bant

TZe-151
24mm  0.94"
Siyah Şeffaf  
Lamine 8 m
TZe-251
24mm  0.94"
Siyah Beyaz  
Lamine 8 m
TZe-252
24mm  0.94"
Kırmızı Beyaz  
Lamine 8 m
TZe-253
24mm  0.94"
Mavi Beyaz  
Lamine 8 m
TZe-354
24mm  0.94"
Altın Siyah  
Lamine 8 m
TZe-355
24mm  0.94"
Beyaz Siyah  
Lamine 8 m
TZe-451
24mm  0.94"
Siyah Kırmızı  
Lamine 8 m
TZe-551
24mm  0.94"
Siyah Mavi  
Lamine 8 m
TZe-555
24mm  0.94"
Beyaz Mavi  
Lamine 8 m
TZe-651
24mm  0.94"
Siyah Sarı  
Lamine 8 m
TZe-751
24mm  0.94"
Siyah Yeşil  
Lamine 8 m
TZe-755
24mm  0.94"
Beyaz Yeşil  
Lamine 8 m
TZe-B51
24mm  0.94"
Siyah Flu. Turuncu  
Lamine 5 m
TZe-C51
24mm  0.94"
Siyah Flu. Sarı  
Lamine 5 m
TZe-FX251
24mm  0.94"
Siyah Beyaz  
Esnek No 8 m
TZe-FX651
24mm  0.94"
Siyah Sarı  
Esnek No 8 m
TZe-M951
24mm  0.94"
Siyah Mat Gümüş  
Lamine 8 m
TZe-N251
24mm  0.94"
Siyah Beyaz  
Laminesiz 8 m
TZe-S151
24mm  0.94"
Siyah Şeffaf  
Güçlü Yapıştırıcı 8 m
TZe-S251
24mm  0.94"
Siyah Beyaz  
Güçlü Yapıştırıcı 8 m
TZe-S651
24mm  0.94"
Siyah Sarı  
Güçlü Yapıştırıcı 8 m
TZe-SM951
24mm  0.94"
Siyah Mat Gümüş  
Güçlü Yapıştırıcı 8 m
HSe-251
23.6mm  0.93"
Siyah Beyaz  
Isı ile daralan tüp 1.5m
TZe-141
18mm  0.7"
Siyah Şeffaf  
Lamine 8 m
TZe-145
18mm  0.7"
Beyaz Şeffaf  
Lamine 8 m
TZe-241
18mm  0.7"
Siyah Beyaz  
Lamine 8 m
TZe-242
18mm  0.7"
Kırmızı Beyaz  
Lamine 8 m
TZe-243
18mm  0.7"
Mavi Beyaz  
Lamine 8 m
TZe-344
18mm  0.7"
Altın Siyah  
Lamine 8 m
TZe-345
18mm  0.7"
Beyaz Siyah  
Lamine 8 m
TZe-441
18mm  0.7"
Siyah Kırmızı  
Lamine 8 m
TZe-541
18mm  0.7"
Siyah Mavi  
Lamine 8 m
TZe-545
18mm  0.7"
Beyaz Mavi  
Lamine 8 m
TZe-641
18mm  0.7"
Siyah Sarı  
Lamine 8 m
TZe-741
18mm  0.7"
Siyah Yeşil  
Lamine 8 m
TZe-B41
18mm  0.7"
Siyah Flu. Turuncu  
Lamine 5 m
TZe-CL4
18mm  0.7"
Siyah Beyaz  
Temizliyor      100 kullanım
TZe-FX241
18mm  0.7"
Siyah Beyaz  
Esnek No 8 m
TZe-FX641
18mm  0.7"
Siyah Sarı  
Esnek No 8 m
TZe-M941
18mm  0.7"
Siyah Mat Gümüş  
Lamine 8 m
TZe-N241
18mm  0.7"
Siyah Beyaz  
Laminesiz 8 m
TZe-S141
18mm  0.7"
Siyah Şeffaf  
Güçlü Yapıştırıcı 8 m
TZe-S241
18mm  0.7"
Siyah Beyaz  
Güçlü Yapıştırıcı 8 m
TZe-S641
18mm  0.7"
Siyah Sarı  
Güçlü Yapıştırıcı 8 m
TZe-SE4
18mm  0.7"
Siyah Beyaz  
Emniyet Bantı 8 m
TZe-SM941
18mm  0.7"
Siyah Mat Gümüş  
Güçlü Yapıştırıcı 8 m
HSe-241
17.7mm  0.69"
Siyah Beyaz  
Isı ile daralan tüp 1.5m
TZe-131
12mm  0.47"
Siyah Şeffaf  
Lamine 8 m
TZe-132
12mm  0.47"
Kırmızı Şeffaf  
Lamine 8 m
TZe-133
12mm  0.47"
Mavi Şeffaf  
Lamine 8 m
TZe-135
12mm  0.47"
Beyaz Şeffaf  
Lamine 8 m
TZe-231
12mm  0.47"
Siyah Beyaz  
Lamine 8 m
TZe-232
12mm  0.47"
Kırmızı Beyaz  
Lamine 8 m
TZe-233
12mm  0.47"
Mavi Beyaz  
Lamine 8 m
TZe-334
12mm  0.47"
Altın Siyah  
Lamine 8 m
TZe-335
12mm  0.47"
Beyaz Siyah  
Lamine 8 m
TZe-431
12mm  0.47"
Siyah Kırmızı  
Lamine 8 m
TZe-435
12mm  0.47"
Beyaz Kırmızı  
Lamine 8 m
TZe-531
12mm  0.47"
Siyah Mavi  
Lamine 8 m
TZe-535
12mm  0.47"
Beyaz Mavi  
Lamine 8 m
TZe-631
12mm  0.47"
Siyah Sarı  
Lamine 8 m
TZe-731
12mm  0.47"
Siyah Yeşil  
Lamine 8 m
TZe-735
12mm  0.47"
Beyaz Yeşil  
Lamine 8 m
TZe-AF131
12mm  0.47"
Siyah Şeffaf  
Asitsiz Bant 8 m
TZe-AF231
12mm  0.47"
Siyah Beyaz  
Asitsiz Bant 8 m
TZe-B31
12mm  0.47"
Siyah Flu. Turuncu  
Lamine 5 m
TZe-C31
12mm  0.47"
Siyah Flu. Sarı  
Lamine 5 m
TZe-CL3
12mm  0.47"
  
Temizliyor      100 kullanım
TZe-FA3
12mm  0.47"
Mavi Beyaz  
Kumaş Bantı 3 m
TZe-FA3S
12mm  0.47"
Mavi Beyaz (S)  
Kumaş Bantı 1 m
TZe-FA53
12mm  0.47"
Mavi Mavi  
Kumaş Bantı 3 m
TZe-FA63
12mm  0.47"
Mavi Sarı  
Kumaş Bantı 3 m
TZe-FAE3
12mm  0.47"
Mavi Pembe  
Kumaş Bantı 3 m
TZe-FX231
12mm  0.47"
Siyah Beyaz  
Esnek No 8 m
TZe-FX631
12mm  0.47"
Siyah Sarı  
Esnek No 8 m
TZe-M31
12mm  0.47"
Siyah Mat Şeffaf  
Lamine 8 m
TZe-M931
12mm  0.47"
Siyah Mat Gümüş  
Lamine 8 m
TZe-MQ835
12mm  0.47"
Beyaz Saten Altın  
Lamine 5 m
TZe-MQ934
12mm  0.47"
Altın Saten Gümüş  
Lamine 5 m
TZe-MQG35
12mm  0.47"
Beyaz Lime Green  
Lamine 5 m
TZe-MQL35
12mm  0.47"
Beyaz Açık Gri  
Lamine 5 m
TZe-MQP35
12mm  0.47"
Beyaz Berry Pink  
Lamine 5 m
TZe-N231
12mm  0.47"
Siyah Beyaz  
Laminesiz 8 m
TZe-S131
12mm  0.47"
Siyah Şeffaf  
Güçlü Yapıştırıcı 8 m
TZe-S231
12mm  0.47"
Siyah Beyaz  
Güçlü Yapıştırıcı 8 m
TZe-S631
12mm  0.47"
Siyah Sarı  
Güçlü Yapıştırıcı 8 m
HSe-231
11.7mm  0.46"
Siyah Beyaz  
Isı ile daralan tüp 1.5m
TZe-121
9mm  0.35"
Siyah Şeffaf  
Lamine 8 m
TZe-221
9mm  0.35"
Siyah Beyaz  
Lamine 8 m
TZe-222
9mm  0.35"
Kırmızı Beyaz  
Lamine 8 m
TZe-223
9mm  0.35"
Mavi Beyaz  
Lamine 8 m
TZe-325
9mm  0.35"
Beyaz Siyah  
Lamine 8 m
TZe-421
9mm  0.35"
Siyah Kırmızı  
Lamine 8 m
TZe-521
9mm  0.35"
Siyah Mavi  
Lamine 8 m
TZe-621
9mm  0.35"
Siyah Sarı  
Lamine 8 m
TZe-721
9mm  0.35"
Siyah Yeşil  
Lamine 8 m
TZe-FX221
9mm  0.35"
Siyah Beyaz  
Esnek No 8 m
TZe-FX621
9mm  0.35"
Siyah Sarı  
Esnek No 8 m
TZe-N221
9mm  0.35"
Siyah Beyaz  
Laminesiz 8 m
TZe-S121
9mm  0.35"
Siyah Şeffaf  
Güçlü Yapıştırıcı 8 m
TZe-S221
9mm  0.35"
Siyah Beyaz  
Güçlü Yapıştırıcı 8 m
TZe-S621
9mm  0.35"
Siyah Sarı  
Güçlü Yapıştırıcı 8 m
HSe-221
8.8mm  0.34"
Siyah Beyaz  
Isı ile daralan tüp 1.5m
TZe-111
6mm  0.23"
Siyah Şeffaf  
Lamine 8 m
TZe-211
6mm  0.23"
Siyah Beyaz  
Lamine 8 m
TZe-315
6mm  0.23"
Beyaz Siyah  
Lamine 8 m
TZe-611
6mm  0.23"
Siyah Sarı  
Lamine 8 m
TZe-FX211
6mm  0.23"
Siyah Beyaz  
Esnek No 8 m
TZe-FX611
6mm  0.23"
Siyah Sarı  
Esnek No 8 m
TZe-S211
6mm  0.23"
Siyah Beyaz  
Güçlü Yapıştırıcı 8 m
HSe-211
5.8mm  0.23"
Siyah Beyaz  
Isı ile daralan tüp 1.5m
TZe-N201
3.5mm  0.13"
Siyah Beyaz  
Laminesiz 8 m