วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม

ตลับผงหมึก

TN-351BKTN-351BK
 • สีดำ
 • มาตรฐาน
 • ประมาณ 2500 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-359BKTN-359BK
 • สีดำ
 • ความจุสูงพิเศษ
 • ประมาณ 6000 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-351CTN-351C
 • สีฟ้า
 • มาตรฐาน
 • ประมาณ 1500 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-359CTN-359C
 • สีฟ้า
 • ความจุสูงพิเศษ
 • ประมาณ 6000 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-351MTN-351M
 • สีชมพู
 • มาตรฐาน
 • ประมาณ 1500 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-359MTN-359M
 • สีชมพู
 • ความจุสูงพิเศษ
 • ประมาณ 6000 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-351YTN-351Y
 • สีเหลือง
 • มาตรฐาน
 • ประมาณ 1500 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-359YTN-359Y
 • สีเหลือง
 • ความจุสูงพิเศษ
 • ประมาณ 6000 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798