วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม

ตลับหมึก

LC3617BKLC3617BK
 • สีดำ
 • ความจุสูง
 • ประมาณ 550 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 24711
 • ตลับหมึก Innobella™
LC3617YLC3617Y
 • สีเหลือง
 • ความจุสูง
 • ประมาณ 550 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 24711
 • ตลับหมึก Innobella™
LC3617CLC3617C
 • สีฟ้า
 • ความจุสูง
 • ประมาณ 550 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 24711
 • ตลับหมึก Innobella™
LC3617MLC3617M
 • สีชมพู
 • ความจุสูง
 • ประมาณ 550 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 24711
 • ตลับหมึก Innobella™
LC3619XLBKLC3619XLBK
 • สีดำ
 • ความจุสูงพิเศษ
 • ประมาณ 3000 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 24711
 • ตลับหมึก Innobella™
LC3619XLYLC3619XLY
 • สีเหลือง
 • ความจุสูงพิเศษ
 • ประมาณ 1500 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 24711
 • ตลับหมึก Innobella™
LC3619XLCLC3619XLC
 • สีฟ้า
 • ความจุสูงพิเศษ
 • ประมาณ 1500 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 24711
 • ตลับหมึก Innobella™
LC3619XLMLC3619XLM
 • สีชมพู
 • ความจุสูงพิเศษ
 • ประมาณ 1500 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 24711
 • ตลับหมึก Innobella™