วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม

กระดาษม้วน

DK-11204
17mm x 54mm (2/3" x 2-1/8")
 
ฉลากเอนกประสงค์  
ได-คัท   ฉลากกระดาษ
 
400   ฉลากต่อม้วน
สีดำบนพื้นขาว
DK-11203
17mm x 87mm (2/3" x 3-7/16")
 
ฉลากแฟ้มเก็บเอกสาร  
ได-คัท   ฉลากกระดาษ
 
300   ฉลากต่อม้วน
สีดำบนพื้นขาว
DK-11221
23mm x 23mm (10/11" x 10/11")
 
ฉลากกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  
ได-คัท   ฉลากกระดาษ
 
1000   ฉลากต่อม้วน
สีดำบนพื้นขาว
DK-11209
29mm x 62mm (1-1/7" x 2-3/7")
 
ฉลากที่อยู่ขนาดเล็ก  
ได-คัท   ฉลากกระดาษ
 
800   ฉลากต่อม้วน
สีดำบนพื้นขาว
DK-11201
29mm x 90mm (1-1/7" x 3-1/2")
 
ฉลากที่อยู่มาตรฐาน  
ได-คัท   ฉลากกระดาษ
 
400   ฉลากต่อม้วน
สีดำบนพื้นขาว
DK-11208
38mm x 90mm (1-1/2" x 3-1/2")
 
ฉลากที่อยู่ขนาดใหญ่  
ได-คัท   ฉลากกระดาษ
 
400   ฉลากต่อม้วน
สีดำบนพื้นขาว
DK-11207
58mm x 58mm (2-1/3" x 2-1/3")
 
ฉลากติดแผ่น CD/DVD  
ได-คัท   ฉลากฟิล์ม
 
100   ฉลากต่อม้วน
สีดำบนพื้นขาว
DK-11202
62mm x 100mm (2-3/7" x 4")
 
ฉลากเพื่อการขนส่ง  
ได-คัท   ฉลากกระดาษ
 
300   ฉลากต่อม้วน
สีดำบนพื้นขาว
DK-22214
12mm x 30.48M (1/2" x 100')
 
เทปกระดาษสีขาวความยาวต่อเนื่อง
12mm
  
 
สีดำบนพื้นขาว
DK-22211
29mm x 15.24M (1-1/7" x 50')
 
เทปฟิล์มสีขาวความยาวต่อเนื่อง
29mm
  
 
สีดำบนพื้นขาว
DK-22210
29mm x 30.48M (1-1/7" x 100')
 
เทปกระดาษสีขาวความยาวต่อเนื่อง
29mm
  
 
สีดำบนพื้นขาว
DK-22212
62mm x 15.24M (2-3/7" x 50')
 
เทปฟิล์มสีขาวความยาวต่อเนื่อง
62mm
  
 
สีดำบนพื้นขาว
DK-22113
62mm x 15.24M (2-3/7" x 50')
 
เทปฟิล์มใสความยาวต่อเนื่อง
62mm
  
 
สีดำบนพื้นใส
DK-22606
62mm x 15.24M (2-3/7" x 50')
 
เทปฟิล์มสีเหลืองความยาวต่อเนื่อง
62mm
  
 
สีดำบนพื้นเหลือง
DK-22205
62mm x 30.48M (2-3/7" x 100')
 
เทปกระดาษสีขาวความยาวต่อเนื่อง
62mm
  
 
สีดำบนพื้นขาว