วัสดุสิ้นเปลือง และอุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมสำหรับงานเย็บทั่วไป

SA562 / TS6SA562 / TS6
  • ฐานวางหลอดด้ายขนาดใหญ่
    ใช้สำหรับวางหลอดด้ายขนาดใหญ่ 2 หลอด
SAMDRIVER1 / MDRIVER1 / MDRIVER1APSAMDRIVER1 / MDRIVER1 / MDRIVER1AP
  • ไขควงเอนกประสงค์
    คุณสามารถหมุนตำแหน่งของไขควงและใช้งานในรูปแบบอเนกประสงค์ได้