วัสดุสิ้นเปลือง และอุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมสำหรับงานเย็บทั่วไป

SAWT2 / WT7SAWT2 / WT7
  • ฐานจักรสำหรับเพิ่มพื้นที่ในการเย็บ
    เหมาะสำหรับการวัดผ้าและการจัดการระหว่างการเย็บและการควิ้ลท์ได้สะดวกยิ่งขึ้น
SAMDRIVER1 / MDRIVER1 / MDRIVER1APSAMDRIVER1 / MDRIVER1 / MDRIVER1AP
  • ไขควงเอนกประสงค์
    คุณสามารถหมุนตำแหน่งของไขควงและใช้งานในรูปแบบอเนกประสงค์ได้