Verbrauchsmaterial & Zubehör

Unterer Papierschacht

LT-8000LT-8000
  • Erweitert die Papierkapazität.
  • 550 Blätter Eingabe
  • Papiermedium: Normalpapier, Recyclingpapier, Briefpapier, Folien, Umschläge
  • Papiergewicht: 60 - 216 g/m2
  • Papierformat: A4, Letter, B5 (ISO/ JIS), A5, A6, B6, Executive, Legal, COM 10, Monarch, DL, C5, 98.4-215.9mm wide, 148-355.6mm long