DR-230CLDR-230CL
  • Съдържа четири барабанни модула - един черен и три за останалите цветове цвята.
  • Приблиз. 15000 страници (1 страница/задача)
DR-230CL-BKDR-230CL-BK
  • Съдържа един черен барабанен модул.
  • Приблиз. 15000 страници (1 страница/задача)
DR-230CL-CMYDR-230CL-CMY
  • Съдържа един цветен барабанен модул.
  • Приблиз. 15000 страници (1 страница/задача)