DK-11219
12mm x 12mm (1/2" x 1/2")
 
Кръгли хартиени етикети 12mm
Предварително нарязана   Хартиени етикети 
1200   етикери в ролка
Черно върху бяло
DK-11204
17mm x 54mm (2/3" x 2-1/8")
 
Етикети с много приложения  
Предварително нарязана   Хартиени етикети 
400   етикери в ролка
Черно върху бяло
DK-11203
17mm x 87mm (2/3" x 3-7/16")
 
Етикети за папка  
Предварително нарязана   Хартиени етикети 
300   етикери в ролка
Черно върху бяло
DK-11221
23mm x 23mm (10/11" x 10/11")
 
Квадратни хартиени етикети  
Предварително нарязана   Хартиени етикети 
1000   етикери в ролка
Черно върху бяло
DK-11218
24mm x 24mm (1" x 1")
 
Кръгли хартиени етикети 24mm
Предварително нарязана   Хартиени етикети 
1000   етикери в ролка
Черно върху бяло
DK-11209
29mm x 62mm (1-1/7" x 2-3/7")
 
Малки адресни етикети  
Предварително нарязана   Хартиени етикети 
800   етикери в ролка
Черно върху бяло
DK-11201
29mm x 90mm (1-1/7" x 3-1/2")
 
Стандартни адресни етикети  
Предварително нарязана   Хартиени етикети 
400   етикери в ролка
Черно върху бяло
DK-11208
38mm x 90mm (1-1/2" x 3-1/2")
 
Големи адресни етикети  
Предварително нарязана   Хартиени етикети 
400   етикери в ролка
Черно върху бяло
DK-11207
58mm x 58mm (2-1/3" x 2-1/3")
 
CD/DVD етикети  
Предварително нарязана   Филмирани етикети 
100   етикери в ролка
Черно върху бяло
DK-11202
62mm x 100mm (2-3/7" x 4")
 
Транспортни етикети  
Предварително нарязана   Хартиени етикети 
300   етикери в ролка
Черно върху бяло
DK-22214
12mm x 30.48M (1/2" x 100')
 
Бяла неорекъсната хартиена лента 12mm
  
 
Черно върху бяло
DK-22211
29mm x 15.24M (1-1/7" x 50')
 
Бяла неорекъсната филмирана лента 29mm
  
 
Черно върху бяло
DK-22210
29mm x 30.48M (1-1/7" x 100')
 
Бяла неорекъсната хартиена лента 29mm
  
 
Черно върху бяло
DK-22223
50mm x 30.48M (2" x 100')
 
Бяла неорекъсната хартиена лента 50mm
  
 
Черно върху бяло
DK-N55224
54mm x 30.48M (2-1/8" x 100')
 
Бяла непрекъсната незалепваща
хартиена лента 54mm
  
 
Черно върху бяло
DK-22212
62mm x 15.24M (2-3/7" x 50')
 
Бяла неорекъсната филмирана лента 62mm
  
 
Черно върху бяло
DK-22113
62mm x 15.24M (2-3/7" x 50')
 
Прозрачна непрекъсната филмирана лента 62mm
  
 
Черно върху прозрачно
DK-22606
62mm x 15.24M (2-3/7" x 50')
 
Жълта неорекъсната филмирана лента 62mm
  
 
Черно върху жълто
DK-22205
62mm x 30.48M (2-3/7" x 100')
 
Бяла неорекъсната хартиена лента 62mm
  
 
Черно върху бяло
DK-44205
62mm x 30.48M (2-3/7" x 100')
 
Бяла непрекъсната лесно отлепяща хартиена лента 62mm
  
 
Черно върху бяло
DK-44605
62mm x 30.48M (2-3/7" x 100')
 
Жълта непрекъсната лесно отлепяща хартиена лента 62mm
  
 
Черно върху жълто