ปิด

สนับสนุนและดาวน์โหลด

วิธีการระบุชื่อรุ่นของท่าน

ขั้นตอนที่ 1: เลือกประเภทผลิตภัณฑ์ของท่าน


ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบชื่อรุ่นของท่าน

เครื่องโทรสาร/เครื่องมัลติฟังก์ชั่น/เครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท
เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ขาว-ดำ
เครื่องพิมพ์สี (ระบบเลเซอร์/แอลอีดี)
เครื่องโทรสาร/เครื่องมัลติฟังก์ชั่น/เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ขาว-ดำ
เครื่องโทรสาร/เครื่องมัลติฟังก์ชั่น/เครื่องพิมพ์สี (ระบบเลเซอร์/แอลอีดี)
เครื่องพิมพ์ฉลาก(PT)
เครื่องพิมพ์ฉลาก(QL TD)
จักรเย็บผ้า
ScanNCut (เครื่องสแกนและตัด)
เครื่องสแกนเนอร์
ตรายาง
การ์ด/อุปกรณ์เสริมสำหรับระบบเครือข่าย